logo

Masarykovo náměstí 10         e-mail: cukrarna@tastedwines.com             tel.: 566 532 490
řádný člen Společenstva cukrářů České republiky


hlavní oficiální ocenění:

Titul "Mistr cukrář České republiky" propůjčilo Společenstvo cukrářů České republiky ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně v roce 2008 Marii Zdubové a Janu Zdubovi.

Ocenění "Nejlepší cukrárna České republiky roku 2006" udělilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu se Společenstvem cukrářů České republiky Cukrárně u Zdubů. Ocenění bylo spojeno s výrobou, výtvarným zpracováním a předáním "dortu republiky" panu prezidentovi České republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., dr. h. c. mult., při příležitosti státního svátku 28. října 2007 na pražském hradě.

Ocenění "Nejlepší manažerka roku 2004 v cukrářském oboru" udělilo Společenstvo cukrářů České republiky Marii Zdubové.

akce:

V prostorách cukrárny příležitostně pořádáme řízené ochutnávky vín (tyto od roku 1997), někdy spojené s besedováním s přáteli a zajímavými osobnostmi, módní přehlídky, aj.


Vyjímáme:
12.12.2010: Diskuze s architekty a urbanisty o Velké Bíteši
Z odborníků se zúčastnili tři architekti-urbanisté: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Alena Košťálová, Akad. arch. Ing. arch. Jan Velek, dále zahradní architekt Ing. Zdeněk Sendler, dopravní inženýr Ing. Rostislav Košťál a autor mnoha architektonických návrhů ve Velké Bíteši Ing. arch. Vlastimil Kunčík.

publikační činnost Jana Zduby:

- monografie:

Historie soukromých velkobítešských domů (zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih), Velká Bíteš 2008, vydáno pouze 6 číslovaných kusů, cena 4 000,- Kč, vyprodáno.


Velká Bíteš (stručný průvodce starým městem), Velká Bíteš 2007, počet stran 40. Recenzoval mgr. Martin ŠTINDL, Ph.D.: Malý průvodce Velkou Bíteší, in: Zpravodaj města Velké Bíteše 04/2007, str. 38. Publikace je u nás k zakoupení za 65,- Kč.


- spoluautorství:

Josef HAVELKA, Jiří PAVLÍK, Jan ZDUBA, Velká Bíteš (pošta a pohlednice), Velká Bíteš 2012, počet stran 168, cca 300 převážně barevných vyobrazení. Publikace je u nás k zakoupení za 295,- Kč.

Kolektiv, Regionální učebnice Bítešsko, Chaloupky o. p. s. 2011.


- příspěvky v odborných publikacích:

„Nešťastný pád ohně“ ve verdenberské Velké Bíteši v roce 1690, in: sborník Západní Morava, ročník XV., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2011, str. 27-49.

Osová Bítýška a Vlkov na osovském panství mezi lety 15481638 dle gruntovních register (Přehledy právních deliktů a vlastnických převodů gruntů), in: sborník Západní Morava, ročník XIV., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2010, str. 75118.

Urbanistický vývoj vrchnostenského města Velké Bíteše v letech 14141848, in: sborník Západní Morava, ročník XIII., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2009, str. 150175.


- odborné příspěvky v regionálním tisku:

Eduard Kallina (1830-1902), in: Zpravodaj města Velké Bíteše, 03/2012, str. 25-26.

Jestřabí ve světle bítešských gruntovních knih, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, 01/2009, str. 2930. Tento příspěvek byl doplňkem k článku téhož autora: Jestřabí si zhmotnilo památné místo k 650. výročí, Zpravodaj 12/2008, str. 1819.


Proměny města Velké Bíteše v průběhu staletí, in: Velká Bíteš. Almanach k 600. výročí udělení městských práv, Velká Bíteš 2008, str. 98108.

Historie velkobítešských domů (před r. 1871), in: Zpravodaj města Velká Bíteš: Masarykovo náměstí: čp. 1 (09/2007), čp. 2 (10/2007), čp. 3 (11/2007), čp. 4 (12/2007), čp. 6 (01/2008), čp. 7 (02/2008), čp. 8 (03/2008), čp. 9 (04/2008), čp. 10 (05, 06, 0708/2004), čp. 11 (05/2008), čp. 12 (06/2008), čp. 13 (0708/2008), čp. 14 (10/2008), čp. 15 (11/2008), čp. 16 (12/2008), čp. 17 (01/2009), čp. 18 (02/2009), čp. 19 (03/2009), čp. 20 (04/2009), čp. 21 (05/2009), bývalé čp. 22 - špitál (06/2009), čp. 64 (07-08/2009), čp. 65 a 253 (09/2009), čp. 66 (10/2009), čp. 67 pivovar do konce 17. st. (11, 12/2009), čp. 81 (0708/2006), čp. 82 (09/2006), čp. 83 (10/2006), čp. 84 (11/2006), čp. 85 (12/2006), čp. 86 (01/2007), čp. 88 (02/2007), čp. 89 (03/2007), čp. 90 (04/2007), čp. 97 a bývalé 98 (01/2010), čp. 133 (05/2007), čp. 134 (06/2007), čp. 135 (0708/2007); Kostelní ulice: čp. 68 (10/2011), čp. 69 (11/2011), čp. 70 (12/2011), čp. 72 (01/2012), čp. 73 (02/2012), čp. 74 (03/2012), čp. 75 (04/2012). Tato historie domů vychází z gruntovních knih a končí ve druhé polovině 19. století.


V tomto souhrnu nejsou zmíněny příspěvky, které se týkaly aktuálního dění a vyšly v regionálním tisku (Zpravodaj města Velké Bíteše, Exit162) nebo formou jednorázových tiskovin.